Scildon

Aan de slag met gezinsbescherming!

Het advies bestaat uit een aantal fases. Hieronder vindt u praktische tips die u direct kunt gebruiken voor werving van klanten, klanten risicobewust maken en klanten inzicht geven.
Klik steeds op ‘Lees meer’ om te zien welke tools er beschikbaar zijn. Vervolgens kunt u op de tool klikken voor een download of tips.

icon-toolkit-1 1. Uw klant werven

Lees meer
Een klant komt pas in actie nadat u hem/haar op de financiële risico’s bij overlijden heeft gewezen. Hieronder geven we u een paar ideeën die u daarvoor kunt gebruiken.

icon-toolkit-2 2. UW KLANT RISICO BEWUST MAKEN

Lees meer
Nu wil de klant weten welke financiële risico’s er samenhangen met een overlijden en of dit voor hem/haar een probleem zou kunnen zijn. Hiervoor kunt u gebruik maken van:

icon-toolkit-3 3. UW KLANT INZICHT GEVEN

Lees meer
Nu wil de klant inzicht in zijn eigen situatie. Dat kan persoonlijk maar ook online/digitaal. Wat zijn de financiële gevolgen als ik of mijn partner kom te overlijden?

Hieronder staan een paar middelen waarmee u de klant dat inzicht geeft.

Na bovenstaande stappen kunt u aan de slag met de analyse en het advies.

icon-toolkit-4 4. KLANTSITUATIE ANALYSEREN

icon-toolkit-5 5. ADVISEREN

icon-document 6. BEMIDDELEN

icon-toolkit-7 7. NAZORG